Điểm thi môn LT hướng đối tượng

Lớp học phần DHKTPM13A: DHKTPM13A_DiemThiCK

Lớp học phần DHCNTT13A: DHCNTT13A_DiemThiCK

Mọi thắc mắc về điểm SV email cho GV trước ngày 16/12/2018. Sau thời gian này GV sẽ nhập điểm vào hệ thống.

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Điểm thi cuối kỳ môn LTWindows nâng cao lớp NCUDPM10A

download

SV thường xuyên xem thông báo trên blog GV và lịch trên web trường để biết ngày thi lại.

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Bảng điểm thành phần lớp NCUDPM10A môn LT Windows NC

NCUDPM10A_BangDiemTP

(Bài giảng chương 4 các em vào trang môn học của mình trên blog này để lấy nha)

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Đề cương ôn tập LT HĐT

SV xem lịch thi trên web khoa, xem kỹ ngày, giờ thi, phòng thi để tránh đi nhầm (GV gác thi sẽ không giải quyết việc này).

Đề cương ôn tập: On tap cuoi ky

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Bảng điểm thành phần môn học Lập trình Hướng đối tượng

Bảng điểm lớp học phần DHKTPM13A

Bảng điểm lớp học phần DHCNTT13A

Mọi thắc mắc về điểm, SV email cho GV trước ngày 25/11/2018. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

*** Thi kết thúc môn là thi thực hành, SV được phép dùng tài liệu chép tay (không được photo) trong một tờ giấy A4 ***

Chúc các bạn SV ôn thi và thi thật tốt!

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng điểm thành phần môn học Lập trình Hướng đối tượng

Thông báo làm bài tập thực hành

SV lớp học phần DHKTPM13A và DHCNTT13A học môn LT hướng đối tượng phải làm các bài tập trong Module 3 (Kế thừa-Đa hình) như sau để nộp vào buổi thực hành kế:

  1. Bắt buộc làm từ bài 1 đến bài 8 (nếu có những câu, những phần nào mình chưa rõ, chưa biết làm thì SV tự ghi nhận lại để GV giảng giải lại).

  2. Bài làm thêm từ bài 9 đến 12, cứ 2 bài hoàn chỉnh SV sẽ được cộng 1 điểm vào thường kỳ.

 

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo làm bài tập thực hành

[Nhắc lại] Thông báo nghỉ thực hành và thi giữa kỳ

Lớp học phần DHKTPM13A nghỉ thực hành ngày 25/9/2018, thi giữa kỳ ngày 02/10/2018.

Lớp học phần DHCNTT13A thi giữa kỳ ngày 05/10/2018.

Để làm bài thi được tốt, SV ôn lại các bài tập trong Module 2 (bao gồm: cài đặt được một lớp – có kiểm tra RB, cài đặt các lớp có mối quan hệ, tạo được đối tượng – dữ liệu cho nhập hoặc không, sử dụng đối tượng, tạo chú thích cho tài liệu). Khi ôn bài nếu có thắc mắc gì SV email cho GV hoặc trao đổi với GV trên lớp lý thuyết để được giải quyết.

Chúc các em thi thật tốt!

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »