Thông báo lịch thuyết trình môn ĐBCL và KTPM

Lịch thuyết trình:

[250145101] – DHKTPM11ATT_LichThuyetTrinh

[250145102] – DHKTPM11BTT_LichThuyetTrinh

[210145101] – DHKTPM11A_LichThuyetTrinh

Chú ý: SV đi đúng lịch đã phân công. Thành viên nào không có mặt ở buổi thuyết trình của nhóm thì sẽ bị điểm 0.

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo lịch thuyết trình môn ĐBCL và KTPM

Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)

+ Phòng thi A2.1: từ STT 1 đến 34

+ Phòng thi A2.5: từ STT 35 đến 68

Danh sách SV dự thi giữa kỳ

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)

Danh sách đăng ký đề tài môn ĐBCLvKTPM

SV học môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử PM check lại danh sách nhóm và đề tài đã đăng ký.

[250145101] – DHKTPM11ATT

[250145102] – DHKTPM11BTT

[250145103] – DHKTPM11CTT

[210145101] – DHKTPM11A

Ngày bắt đầu thuyết trình dự kiến: tuần 10

 

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách đăng ký đề tài môn ĐBCLvKTPM

Thông báo kiểm tra và in bài giảng

Các bạn SV học môn ĐBCLvKTPM sẽ làm bài kiểm tra vào đầu giờ buổi lý thuyết thứ 4. Nội dung: chương 1+2. Không được sử dụng tài liệu.

Từ buổi thứ tư, SV học chương 7. SV nào không in sẵn bài giảng thì bị trừ 1đ.

Chúc các bạn làm bài tốt và không bị trừ điểm 🙂

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo kiểm tra và in bài giảng

TLTK chương 2

SV tải tài liệu tham khảo chương 2 phần test plan (download), yêu cầu SV in phần slide test plan và đọc trước tài liệu trước khi lên lớp.

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở TLTK chương 2

Thông báo về tài liệu học môn ĐBCLvKTPM

Để học môn này có hiệu quả, yêu cầu sinh viên các lớp in slide bài giảng, bài tập. Các bạn nhớ đem theo khi lên lớp để ghi chép nhé!

Posted in Không phân loại. Leave a Comment »