Danh sách các đề tài đã chọn (lớp DHKTPM10A_GL)

Do lớp quá đông SV nên GV quyết định cho 2 nhóm có thể đăng ký trùng đề tài. Nhóm nào muốn đăng ký lại thì mail cho cô nhé.

Exploratory Testing (2)

Software quality infrastructure components

Management components of software quality

User interface and Functional testing in webbased application

Standards, certification and assessment (2)

Performance testing

Static testing

Software testing process in Agile development (2)

Web security testing

Test management (2)

GUI Testing (Application) (2)

Testing mobile web applications (2)

Database testing

Domain Testing

Cucumber

Jmeter (2)

TestLink

Quick Test Pro

JUnit

Nunit

TestComplete

Posted in Khác. Leave a Comment »

Thông báo về tài liệu học môn ĐBCLvKTPM

Để học môn này có hiệu quả, yêu cầu sinh viên các lớp in slide bài giảng, bài tập. Các bạn nhớ đem theo khi lên lớp để ghi chép nhé!

Posted in Khác. Leave a Comment »