Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)

+ Phòng thi A2.1: từ STT 1 đến 34

+ Phòng thi A2.5: từ STT 35 đến 68

Danh sách SV dự thi giữa kỳ

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo phòng thi cho lớp DHKTPM11A (môn ĐBCL và KTPM)
%d bloggers like this: