Thông báo kiểm tra và in bài giảng

Các bạn SV học môn ĐBCLvKTPM sẽ làm bài kiểm tra vào đầu giờ buổi lý thuyết thứ 4. Nội dung: chương 1+2. Không được sử dụng tài liệu.

Từ buổi thứ tư, SV học chương 7. SV nào không in sẵn bài giảng thì bị trừ 1đ.

Chúc các bạn làm bài tốt và không bị trừ điểm 🙂

Posted in Không phân loại. Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo kiểm tra và in bài giảng
%d bloggers like this: